Advertisement

Bu makalede İhracat Nedir Nasıl Yapılır ? İthalat Nedir Nasıl Yapılır ? sorularına cevap bulabilir. İthalat ve ihracatın ülke ekonomilerine katkıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Dünya düzeninde, ülkeler arasında bulunan yasal sınırlar bazı uygulamalar sayesinde ortadan kalkmaktadır. Globalleşmenin katkı verdiği bu gelişme sayesinde, dünyada birçok ülke arasındaki ilişki çok yoğun şekilde devam etmektedir. Bu sınırların kalkmasındaki en büyük pay ise ticarete aittir. Ticaret sayesinde, ülkeler birbirleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmiş ve ekonomik anlamda iş birlikleri oluşturmuştur. Böylece gerçek manada devletlerin arasındaki sınırlar kalkmasa da, dijital ve finansal pazarlar anlamında bu sınırların olması mümkün değildir.

Bir ülkenin ekonomik durumu, işte bu ticari faaliyetlerinden yüksek oranda etkilenmektedir. İki değer arasındaki farka cari açık denmektedir. Cari açık, makro ekonomik değerlerden biri olup; fazla olması durumunda ülkeler için iyi sinyaller vermez. Bir ülke ne kadar çok ithalat yaparsa, mantık olarak bir o kadar ihracat yapmalıdır ki; ülke ekonomisinden kapatılamaz derecede açıklar oluşmasın.

İthalat Nedir? Nasıl Yapılır?

Ülke dışında üretilen bir malın, gümrük kuralları çerçevesinde ülkeye getirilerek, piyasaya sunulmasına ithalat denmektedir. Literatürde dışalım olarak da bilinen ithalat, ülkenin dış ticaret verilerinin oluşturulmasında çok önemlidir. İthalat işleminin gerçekleştirilmesi için piyasada satın alınabilecek bir ürün ve bu ürünü piyasaya sokacak, vergi numarasına sahip bir tüzel kişi gerekmektedir. Bağımsız ithalatçıların yaptığı ithalata ise paralel ithalat denmektedir. Döviz cinsinden ödeme yapılırsa bedelli, yerli para olarak ödeme yapılırsa bedelsiz ithalattan bahsetmek mümkün olmaktadır.

İhracat Nedir? Nasıl Yapılır?

Ülke sınırları içerisinde üretilen ve döviz karşılığında yurt dışına ürün satılan uygulamanın tamamına ihracat denmektedir. İhracat, ekonomik literatürde dışsatım olarak da ifade edilmektedir. İhracatın artması, ülkenin makroekonomik değerlerinin yükselmesi açısından oldukça önemlidir. Bu sayede cari açık düşürülecek ve ekonomi daha kuvvetli bir hal alacaktır.

Ülkeye giren döviz sayesinde, yerli para değer kazanacak ve ekonomi daha temel direklere oturtulacaktır. Ağır sanayi alanında gerçekleştirilen ihracatlar, günümüzde en yüksek getiriye sahip olan ihracat türüdür. İhracatı oluşturan unsurlar, sadece fabrikalarda üretilen ürünlerden oluşmaz. Aynı zamanda yurtdışına belirli bir bedel karşılığında verilen hizmet satışları da, ihracatın kapsamına dahil edilecektir. Bir ülkenin dış borcunun kapatılmasındaki en iyi yöntemdir.

Advertisement

Leave A Reply