Kredi Dosya Masrafı İade Dilekçe Örneği ve Yapılması Gerekenler

3
Advertisement

Bankaların çekilen kredilerden dosya masrafı adı altında alınan paraları geri almanız mümkün. Üstelik 10 yıla kadar geri dönük olarak.

Bankalardan çekmiş olduğunuz kredileriniz için son 10 yıla dönük masraflarınızı talep edebilirsiniz. Bu demek oluyor ki son 10 yıl içinde kredi kullanan kişiler alınan dosya masrafları bankalarından geri alabilecekler.

Zor Olsa Bile Para Biriktirmek İçin 7 Yöntem Hakkında Bilgi

Kaynak : pixabay.com

Bununla ilgili olarak piyasada sadece bu işi yapan bir çok büro açılmış durumda. Ne kadar güvenilir oldukları konusunda açıkçası bir fikrimiz yok ancak son 10 yıla ait masraflarınızın yüksek olduğunu düşünüyorsanız ve bu masrafları mutlaka geri almak istiyorsanız bir ofis ile görüşebilirsiniz. Arama motorlarında araştırma yaparsanız bu hizmeti veren bir çok nokta bulabilirsiniz.

Kredi masraflarını geri alabilmek için izlenmesi gereken yol şöyle:
  • Kredi kullanılan banka genel müdürlüğüne bir mektup yazılarak ödenen dosya masraflarının yasal faiziyle birlikte iadesi talep edilmelidir. Bu mektup iadeli taahhütlü yollanmalıdır.
Bankanın iadeyi yapmaması durumunda;
  • Dosya masrafı miktarı 1161.67 TL nin altındaysa ilçenin tüketici hakem heyetine dilekçe ile başvurulur. Dosya masrafı 1161.67 TL nin üzerinde ise doğrudan tüketici mahkemesine dava açılır. Tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemelerine başvurulur. (Bu miktarlar her yıl değişmektedir. Bağlı bulunduğunuz ilçenin tüketici hakem heyetinden daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz)

1. BANKAYA VERİLEN DİLEKÇE

………………………….. Bankası ……………………… ili …………………………… şube müdürlüğüne
Konu: Kredi masrafları iadesi.
Bankanızın ……… numaralı kredi müşterisiyim. Her kredi işleminde bankanıza, anılan krediye ait kredi masrafını ödemekteyim. Ancak, çeşitli mahkemeler ve Yargıtay kararlarıyla “Kredi masraflarının haksız şart niteliğinde ve tüketicilerden tahsilinin haksız olduğu sabitlenmiştir.” Bu çerçevede;
1- Şimdiye kadar bankanıza yaptığım tüm kredi masrafları ödentilerinin on yıl geriye dönük dökümünün bir listesinin verilmesini,
2- On yıl geriye dönük olarak kesilen masraf ücretlerinin toplamının yasal faizi ile tarafıma iadesini,
Aksi taktirde alacağımın faiziyle birlikte tahsili için her türlü mahkeme masrafları ve avukatlık ücretlerini bankanızdan tahsil etmek üzere yasal yollara başvuracağımı bildiririm.

Saygılarımla,
…./…../2012
Ad, soyad, Adres:                                                                                            İMZA

2. HAKEM HEYETİ DİLEKÇESİ

T.C. ……………………….. KAYMAKAMLIĞI (Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı’na)
Şikayet Eden :
Adres :
E- Posta&Telefon :
Şikâyet edilen :
Adresi :
Şikayetin parasal değeri :
Şikayetin tarihi :
Şikayetin konusu : Dosya masrafı adı altında alınan ……………… –
TL’nin iadesi talebimdir.. (4077/6-10. maddeleri)
Açıklamalar:
1-) ……………… Bankası, …………………. şubesinden ………………………. tarihinde
………………………. adı altında ………………. Türk Lirası kredi aldım.
2-) Banka ile kredi sözleşmesi imzaladım. Bu sözleşmenin örneği bana verilmediği gibi önceden hazırlanmış matbu sözleşme olduğu için sözleşmenin içeriğine müdahale hakkı verilmemiştir. (4077/6. Madde )
3-) Sözleşme akdedilirken bir taraf aleyhine olacak maddenin bağlayıcılığı yoktur. (4077/6. Madde)
4-) Kredi sözleşmesinde dosya masrafı ve kesintilere taraf olan tüketiciyi bilgilendirmek zorunludur. Bu bağlamda tüketici dosya masrafı işlemine bağlı olarak rıza ve onayını sözleşme içinde kaim bulunan madde karşısına kendi yazısıyla tarih ve imza koyması halinde sözleşme bağlayıcıdır. Aksi bir durum satıcının/kredi verenin ispat yükü yasal hüküm gereğidir (4077/6. Madde).
5-) 4077 Sayılı kanunun 10. maddesine göre; “Tüketici krediyi, bir mal veya hizmet edinmek amacıyla nakit olarak alır. Kredi sözleşmesinin yazılı yapılması ve bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur. Sözleşmede öngörülen kredi
şartları tüketici aleyhine değiştirilemez.
Sözleşmede;
a) Tüketici kredisi tutarı,
b) Faiz ve diğer unsurlarla toplam borç tutarı,
c) Yıllık faiz oranı,
d) Ödeme tarihleri, anapara, faiz, fon ve diğer masrafların
ayrı ayrı belirtildiği ödeme planı,
e) İstenecek teminatlar,
f) Akdi faizin yüzde otuzunu geçmeyecek faizi oranı,
g) Borçlunun temerrüde düşmesinin hukuki sonuçları,
h) Kredinin vadesinden önce kapatılmasına ilişkin şartlar,
Dolayısıyla benden dosya masrafı adı altında hukuksuz alınan ………………… TL’nin iade edilmesi gerekir.
6-) Bu şikâyet 4077 Sayılı Kanunun ilgili 22/5. Maddesi hükmü gereğince hakem heyeti yetkisindedir.
7-) İşbu şikâyet ikâmesinde Hakem Heyetine başvurmak zarureti doğmuştur.
Hukuki sebepler : 4077 Sayılı Kanun.
Hukuki deliller : Sözleşme, ödeme belgesi, ihtarname,
posta gönderi ekleri, bilirkişi incelemesi.
İstem sonucu : Yukarıda arz ve izah edilen nedenlerle; haksız ve hukuksuz olarak alınmış bulunan ………………………. TL’nin tarafıma iadesine karar verilmesini saygıyla talep ederim.

Advertisement

Şikayet eden (Ad, soyad ve imza)


Bu sitede yayımlanan hiç bir yazı, resim ve benzeri içerik YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Sadece bilgi verme amaçlıdır.


3 yorum

  1. mesude m... on

    Müşteri numarası 23…. olan kullandırım Tarihi 29/0…. olan
    Kredi tutarı. 6.000.00TL olan kredi borcumun dosya masraflarının
    dökümanını email adresim olan mes……om a gönderilmesini rica ve arz ederim.

  2. 2014 haziran ayında 4.500 tl tutarında kredi çektim dosya masrafının iadesini talep edebilir miyim?

Leave A Reply