Regülasyon ve Deregülasyon Ne Demektir? Ekonomik Regülasyon Nedir?

0
Advertisement

Regülasyon, devletin ülkenin ekonomik durumu üzerine direkt olarak müdahale ettiği çeşitli iktisat politikası araçlarından biridir.

Regülasyon geniş anlamda incelenecek olduğunda ise; ekonomik ve sosyal amaçlara yönelik olarak devlet tarafından yürütülen anayasal, yasal ve kurumsal düzenlemeleri, kurumsal her türlü politikaları ve yapılan uygulamaları ifade etmektedir.

Devlet ekonomik ve sosyal alanlarda, piyasaya giriş çıkışı düzenleyici yasal tekeller oluşturarak müdahalesini gerçekleştirir. Devletin uyguladığı regülasyonlar; sosyal ve ekonomik regülasyonlar olarak iki grupta ele alınmaktadır.

Regülasyon ve Deregülasyon Ne Demektir? Ekonomik Regülasyon Nedir?

Kaynak : pixabay.com

Ekonomik Regülasyon Nedir?

Ekonomik regülasyon, piyasanın yapısını ve piyasa faaliyetlerini düzenlemeye yönelik yapılan regülasyonlardır. Bu konuda;

  • Piyasaya giriş çıkış düzenlenmeleri,
  • Fiyat kontrolleri,
  • Asgari ücretin belirlenmesi,
  • Miktar kısıtlamaları,
  • Uluslararası ticaret tarifeleri
  • Döviz kuru kontrolü,
  • Kotalar gibi düzenlemelerle kontrol altında tutulmasını,
  • Rekabet düzenleme uygulamaları,
  • Özel sektör yatırımlarına ve kamu yatırımlarına teşvik uygulamaları ekonomik regülasyon örnekleri olarak verilebilir.

Sosyal regülasyonlar ise çevrenin, çalışanların, tüketicilerin korunmasına yönelik düzenlemeler olarak ekonomik regülasyonlardan ayrılmaktadır.

Kamusal Regülasyonların Uygulanması Şart Mıdır?

Kamusal regülasyonların bir kısmının uygulanması mutlaka şarttır. Uygulanmasının düzen açısından gerekli olan kamusal regülasyonlar; trafik kurallarına uyulması, çevre kirliğinin azaltılması uygulamaları, zorunlu ilköğretim okutulması gibi regülasyonlardır. Ancak ekonomik regülasyonların önemli bir kısmı, ekonominin işleyişini tamamen bozucu etkiler göstermektedir. Bu sebepten ötürü regülasyonların önemli olduğu ölçüde kaldırılması gereklidir.

Advertisement

Deregülasyon Nedir?

Deregülasyon; devletin karar verme alanını daraltan regülasyonların azaltılması ya da tamamen ortadan kaldırılması; kamunun özel sektöre ve sermayeye devredilmesi yönünde yapılan yasal düzenlemelerin bütününe denir. Bu anlamda devlet bünyesi altında hizmete sunulan posta, telekomünikasyon, enerji, hava yolları taşımacılığı ve demiryolları gibi hizmetler zaman içerisinde giderek özelleştirilmektedir.

Regülasyon ve Deregülasyon Ne Demektir? Ekonomik Regülasyon Nedir?

Kaynak : pixabay.com

Şimdilerde eğitim, sosyal güvenlik, sağlık gibi hizmetler artık bütünüyle kamusal olmaktan neredeyse çıkmıştır. Teknik anlamda regülasyon ve deregülasyon kavram çiftleri, etkin kamu yönetimi reformunun altını çizmektedir. Etkin kamu hizmeti, halkın hızı, kolay ve eşitçe erişilebileceği toplumsal hizmet olmaktadır.

Deregülasyon anlamında devlet tarafından yapılan düzenlemelerin rekabetçi bir sisteme geçişteki en önemli rolü siyasetin etkisini azaltmak, böylelikle getirim arama faaliyetlerinin maliyetlerini arttırmak olacaktır.


Bu sitede yayımlanan hiç bir yazı, resim ve benzeri içerik YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Sadece bilgi verme amaçlıdır.


Leave A Reply