Ekonomik Liberalizm Nedir? Ekonomik Liberalizmin Tarihçesi

0
Advertisement

Ekonomik liberalizm nedir? Nasıl bir olgudur neyi anlatır? Ekonomik liberalizmin gelişimi ortaya çıkışı ve tarihçesi ile ilgili bilgiler.

Ekonomik liberalizm denen olgu, ekonominin kendisinin bireysel hatlar üzerinden şekillenmesinin ve ekonomik tüm kararların bireyler üzerinden halledilmesinin ifade edildiği kelime topluluğudur. Ekonomik liberalizmin desteklediği ana durumlar; üretim araçlarında özel mülkiyet elde edilebilmesi ve piyasa ekonomisinde bireyselciliktir.

Regülasyon ve Deregülasyon Ne Demektir? Ekonomik Regülasyon Nedir?

Kaynak : pixabay.com

Bu kavramın içeriğinde farklı ekonomi politikaları da barınsa da özellikle bu düşünce yapıları için kendi içinde bir yapılanma yolu tercih edilmiştir. Ekonomik liberalizm; diğer ekonomik formlar olan refah kapitalizmiyle, karma ekonomilerle, devlet kapitalizmiyle, sosyal liberalizmle ya da sosyal demokrasiyle herhangi bir ortak düşünce ya da bağlantı noktası içermemektedir. Çalışma alanı içerisinde bulunan açık pazarlara yaptığı destek ve serbest ticaret mantığı ile korumacılık faktörüyle de çoğu zaman çelişmektedir.

Ekonomik liberalizmin tarihçesi

Ekonomik liberalizm, tarih sahnesinde mantık olarak feodalizm düşüncesine ve merkantalizm görüşüne karşıt bir görüş, bir tepki niteliğinde ortaya çıkartılmıştır. Genel yapılanmasına bakıldığında, geçmiş dönemde klasik liberalizm düşüncesinin ve yapılanmasının ekonomiyle bağlantılı olan kolunu oluşturduğu görüşür. Ekonomik alanda hiç bir devlet müdahalesini kabul etmeyen ekonomik liberalizm düşüncesi; bu durumu da devletin kendi çıkarları doğrultusunda ekonomiyi piyasa içerisindeki daha üstün işletmelere yönlendireceği ve diğer tüm kuruluşlar için olumsuz sonuçlar doğurabileceği düşüncesine dayandırmaktadır.

Ödeme İşlemleri

Kaynak : pixabay.com

Ekonomik liberalizm düşüncesine sahip olan kişilerin ortak düşüncesi, herkesin kendi ekonomik durumuyla ilgili kararların kendilerinin vermesini ve bu sayede de ekonomik alanda çok iyi ve refah bir ortamın oluşacağı görüşünü benimsemişlerdir. Bu kavram günümüzde neoliberalizm, klasik liberalizm ve liberteryenizm gibi kavramlarla ortak çatı altında anılmaktadır.

Advertisement

Bu sitede yayımlanan hiç bir yazı, resim ve benzeri içerik YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. Sadece bilgi verme amaçlıdır.


Leave A Reply