Yeni VEDOP Sistemine Nasıl Girilir?

0

“VEDOP nedir?” sorusuna verilebilecek en iyi yanıt şudur: VEDOP ülkemiz genelindeki 1200’e yakın vergi dairesinde gerçekleştirilen işlemlerin internet ortamına taşıyan bir otomasyon sistemidir. Açılımı Vergi Dairesi Otomasyon Sistemi olan bu sistem, mükelleflerin her çeşit sorgulamalarını gerçekleştirmelerini mümkün kılar.

İnteraktif Vergi Dairesi Nedir?

İnteraktif vergi dairesi, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanıma sunulan, vergi işlemlerinin her zaman ve internet erişiminin mümkün olduğu her yerden kolay ve hızlı bir şekilde yapılabilmesini sağlayan bir sistemdir.

Sistemden:

 • Kullanıcı kodu ve şifresi edinmiş kişiler, e-Devlet şifresi edinmiş kişiler veya https://ivd.gib.gov.tr adresinden kullanıcı kodu ve şifresi edinen tüzel veya gerçek kişiler faydalanabilir.

Yeni VEDOP Sistemine Nasıl Girilir?

Sisteme aşağıdaki bağlantı üzerinden T.C Kimlik Numarası/Vergi Kimlik Numarası/kullanıcı kodu ve şifre bilgileri ile ya da e-Devlet şifresi ile giriş yapılabilir.

VEDOP sistemine giriş yapmak için TIKLAYINIZ!

Kullanıcı Kodu ve Şifre Nasıl Edinilir?

Gerçek kişiler kullanıcı kodu ve şifre edinmeksizin e-Devlet şifreleri ile sisteme kolaylıkla giriş yapabilirler. E-Devlet şifresini henüz edinmemiş kişiler şifrelerini PTT şubelerinden, T.C kimlik kartları ile bizzat başvuru yaparak edinebilirler. Tüzel kişiler ise https://ivd.gib.gov.tr adresinden kanuni temsilcileri vasıtasıyla kullanıcı kodu ve şifrelerini edinebilirler.

Sistemin Avantajları

VEDOP sisteminin birçok yararı bulunmaktadır, bu yararların en göze çarpanları ise şunlardır: 

 • Vergi dairesine gitmek zorunda kalmadan vergisel işlemler yapılabilir, yapılan başvuru ve taleplerin hangi aşamada olduğu zahmetsizce öğrenilebilir.
 • İşlemleri gerçekleştirmek ve süreci takip etmek için bir aracıya ihtiyaç olmadığından aynı zamanda bu hizmetleri almak için belirli bir zamanda belirli bir yerde bulunma zorunluluğu da yoktur. Bu şekilde alınan hizmetlerin verimi ve kalitesi artar.

Sistemde Görüntülenebilen Bilgiler

İstenilen bilgiler şu şekildedir:

 • Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mükellefiyet bilgileri, motorlu taşıtlar bilgileri
 • Yönetici ve ortaklık bilgileri
 • Tahsil ve takip edilen tüm borçlar
 • Elektronik ortamdaki verilen bildirimleri, beyannameler ve bu beyannamelere ilişkin tahakkuklar
 • Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan iade edilebilir tutarlar
 • Elektronik yoklamalara ilişkin tutanaklar
 • Vergi dairesi tarafından banka hesaplarının ve/veya araçlarının sicil kayıtları üzerine uygulanan elektronik haciz bilgileri
 • Vergi ceza ihbarnameleri
 • Elektronik tebligat sistemi kapsamında tebliğ edilen evraklar
 • İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden yapılan ödemeler ve bu ödemelere ilişkin dekontlar
 • Geçerli e-beyanname sözleşmeleri
 • Ödeme kaydedici cihaz bilgileri
 • Belge basım bilgileri

Sistemde Yapılabilen İşlemler

Sistemde yapılabilen işlemler:

 • Vergi daireleri tarafından takip edilen borçlar ödenebilir.
 • Kişinin adına düzenlenen vergi ceza bildirimine göre yasal süresi içerisinde cezada indirim ve uzlaşma talebinde bulunulabilir.
 • Mükellefiyet yazısı ve borç durum yazısı talebinde bulunulabilir, talebe ilişkin Başkanlıkça oluşturulan cevap mahiyetindeki yazı sistem üzerinden alınabilir.
 • Özelge talebinde bulunulabilir, talebin durumu takip edilebilir, belge sistem üzerinden alınabilir.
 • İşe başlama, adres değişikliği, şube iş yeri açılış/kapanış ve işi bırakma bildiriminde bulunulabilir, bildirimlerin durumu takip edilebilir.
 • Faaliyet konusu değişikliği, başka bir faaliyete daha başlama, vergi türü değişikliği, yönetici değişikliği, hisse aktarımı konularında dilekçe verilebilir, sonucu görüntülenebilir.
 • 6183 sayılı kanunun 48’inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunulabilir.
 • Vergi dairesi emanet defterinde kayıtlı olan mahsuben/nakden iade edilebilir tutar hakkında işlem talebinde bulunulabilir.

Yorum Yazmak İstermisiniz?