Repo Nedir?

0

Repo nasıl bir yatırım şeklidir? Repo ne demektir? Repoda vade nasıldır, kazanç ve vergi oranı hakkında bilgi.


repoRepo
; menkul kıymetlerin geri alım taahhütü ile satışıdır. Genelde hazine bonosu ve devlet tahvilleri kullanılmaktadır. Bir yıla kadar yapılabilmesine rağmen genelde kısa vadeli kullanılır.

Repo yapmak isteyen bir yatırımcı örneğin bir hazine bonosunu 100 liradan alıp, 3 gün sonra 100 lira 40 kuruş olarak satabilir. Burada taahhütte bulunan bankadır. Banka üç gün sonra almak üzere satış yapmıştır.

Repolarda vergi oranı hazine bonoları veya tahvillere göre daha yüksektir. Tahvillerde stopaj oranı %10, repolarda %15 dir. Buradaki amaç hükümetin kısadan çok uzun vadeli yatırım yapılmasına teşvik etme çabasıdır.

Repo ise kısa vadeli bir yatırım şeklidir. Yüksek enflasyonun bulunduğu ortamlarda çok kısa vadede çok miktarda getiri getirmesi mümkündür. Ancak faizler normal olduğu durumlarda getirisi o şekilde çok olmaz ve vergi dezavantajı da mevcuttur. Ancak kısa süreli paralarını boşta tutmak istemeyen iş adamları ve tüccarların benimsediği bir yatırımdır.

Reponun getirisini hesaplamak için basitçe aşağıdaki formül kullanılabilir.

Bono Getirisi = (Ana Para / 100) X (Basit Faiz / 365) X Gün SayısıSosyal Medyada Paylaş.

Yorum Yazın