Repo Nedir?

0

Repo nasıl bir yatırım şeklidir? Repo ne demektir? Repoda vade nasıldır, kazanç ve vergi oranı hakkında bilgi.

Repo; menkul kıymetlerin geri alım taahhütü ile satışına verilen isimdir. Genel bu işlemlerde hazine bonosu ve devlet tahvilleri kullanılmaktadır. Repo vadesi bir yıla kadar yapılabilmesine rağmen genelllikle kısa vadeli olarak kullanılır.

Repo yapmak isteyen bir yatırımcı örneğin bir hazine bonosunu 200 liradan alıp, 3 gün sonra 200 lira 80 kuruş olarak satabilir. Burada taahhütte bulunan kurum banka olmaktadır. Yani banka üç gün sonra almak üzere hazine bonosunu yatırımcıya satmıştır ve 3 gün sonra belirlenen rakam ile hazine bonusunu geri alır.

Repolarda vergi oranı hazine bonoları veya tahvillere göre daha yüksektir. Tahvillerde stopaj oranı %10, repolarda %15 dir. Buradaki amaç hükümetin kısadan çok uzun vadeli yatırım yapılmasına teşvik etme çabasıdır. Ancak yine de repo piyasada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Repo ise kısa vadeli bir yatırım şeklidir. Yüksek enflasyonun bulunduğu ortamlarda çok kısa vadede çok miktarda getiri getirmesi mümkündür. Ancak faizler normal olduğu durumlarda getirisi o şekilde çok olmamaktadır ve vergi dezavantajı ile birlikte pek kullanılmaz hale gelmektedir. Ancak kısa süreli paralarını boşta tutmak istemeyen iş adamları ve tüccarların uzun yıllardır kullandığı ve benimsediği bir yatırımdır. Repo nedir diye kısaca yanıtlamak gerekirse “kısa vadeli olarak banka tarafından satılan menkul kıymetin belirlenen rakamla vade sonunda banka tarafından geri alınması” olarak tanımlanabilir.

Reponun getirisini hesaplamak için basitçe aşağıda yer alan formül rahatlıkla ve kolayca kullanılabilir.

Bono Getirisi = (Ana Para / 100) X (Basit Faiz / 365) X Gün Sayısı


Yorum Yazmak İstermisiniz?