Hibe Desteği Nasıl Alınır 2018

0

Ülkemizde bulunan bazı kurumlar belli alanları desteklemekte ve bu alanların gelişmesini sağlamak amacıyla söz konuş alanlarda yatırım yapan kişilere kredi destekleri sağlamaktadır. Bu kredi desteklerinin bir kısmı faizsiz olurken bir kısmı da hibe şeklinde olabilmektedir. Hibe kredileri, devlet kurumları ya da devlet destekli özerk kurumlar vermektedir. Bu kurumlardan hibe kredi alabilmek için farklı yollar izlenmesi gerekmektedir. Çünkü her kurum kendisine göre bir yol belirlemekte ve başvurucuların bu yolu izlemesini istemektedir. Bundan dolayı başvurularda farklılıklar olabilmektedir. Ülkemizde hibe kredi veren kurum sayısının az olduğu dikkate alındığında başvuru konusunda herhangi bir sorun yaşanma ihtimali oldukça zayıftır.

KOSGEB’den Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Hibe kredi denildiği zaman ülkemizde ilk akla gelen kurum KOSGEB’dir. KOSGEB farklı alanlarda ve farklı programlar dahilinde girişimcilere kredi sağlamaktadır. Söz konusu kredilerin bir kısmı hibe kredilerden oluşmakta olup bunlardan yararlanabilmek için mutlaka kurum tarafından belirlenen şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu şartlar yerine getirilmediği zaman yapılan başvurular reddedilmekte ve böylece hibe krediden yararlanma fırsatı kaçırılmış olmaktadır. Hibe krediden yararlanmak için KOSGEB’in ikna edilmesi lazımdır. Girişimciler hazırlamış oldukları projelerle bu ikna işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Girişimcilerin öncelikle KOSGEB’in temel amacını benimsemesi bu ikna sürecini kolaylaştıracaktır.

Ülkemizdeki kurumlar arasında bulunan KOSGEB sağlamış oldukları kredilerle ekonomiye büyük katkı vermektedir. Kuruluşundan itibaren KOBİ’leri ve genç girişimcileri desteklemeye başlayan kurum zaman içerisinde yelpazesini daha genişletmiş ve daha fazla destek sağlamaya başlamıştır. KOSGEB tarafından verilen desteklerin temel amacı üretimin artması ve istihdamın sağlanmasıdır. Üretim ve istihdam artıran bütün projeler farklı programlar kapsamında desteklenmektedir. Fakat bu hususa çok dikkat edilmekte olup bir sektör tamamen desteklenmemektedir. Sadece üretim ve istihdam artışı sağlayan alanlar desteklenmektedir. Bu şekilde yapılacak olan girişimler desteklenmektedir. Bu desteklemeler farklı programlar üzerinden yapılmaktadır. Esnaflar için farklı seçenekler bulunurken daha büyük işletmeler için fark seçenekler bulunmaktadır. Bu programlardan yararlanmak için istenilen şartlar da farklılık gösterebilmektedir. Bundan dolayı hangi programdan yararlanılacağının belirlenmesinden sonra bir yol izlemek gerekmektedir.

Hibe Desteği Nasıl Alınır ve KOSGEB Sertifikası

KOSGEB tarafından verilen hibe kredilerden yararlanmak isteyenlerden istenen şartların başında girişimcilik sertifikası gelmektedir. Bu sertifika sadece bir programda istenmesine rağmen insanların en fazla başvuru yaptıkları programların başında gelmektedir. Bundan dolayı birçok kişi bu sertifikayı almak istemektedir. Sertifikanın alınabilmesi için kurum tarafından verilen eğitimlere katılmak ve başarı olmak gerekmektedir. Söz konusu eğitimler her ilde belli dönemlerde yapılmaktadır. Bu eğitimlere katılmak isteyenlerin kurum web sitesindeki ilgili bölümü takip etmesi gerekmektedir. Bu bölümde hangi illerde ne zaman eğitimler verileceği duyurulmaktadır. Ayrıca bu eğitimlerin tarihi, yeri ve başvuru yapılacak yer de belirtilmektedir. KOSGEB bu eğitimleri İŞKUR ya da benzeri kurumlarla ortaklaşa düzenlemektedir. Bundan dolayı eğitime bu kurumlar üzerinden başvuru yapılması gerekmektedir. Bazı illerde eğitim almak isteyen kişi sayısı normal seviyede olurken bazı illerde ise çok fazla olabilmektedir. Böyle durumlarda başvuru yapmış olan kişiler arasından seçim yapılmaktadır. Seçim yöntemi olarak ise genellikle kura yöntemi kullanılmaktadır.

Hibe Desteği Nasıl Alınır ve Ne Kadardır?

KOSGEB’den gerekli olan sertifikayı aldıktan sonra gerekli başvuruların kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir. Yapılacak başvurudan sonra alınacak olan hibe kredinin ne yapılacağının belirtildiği ayrıntılı bir projenin sunulması gerekmektedir. Daha sonra ise projenin gerçekleştirilmesi ve yapılan harcamaların fatura ile belgelendirilmesi istenmektedir. Bu aşamadan sonra kurum, yatırımın yapılmış olduğu bölgeye ve kişinin durumuna göre %60 ile %90 oranında yapılan harcamaları geri vermektedir. Bu şekilde alınan hibe kredisini miktarı en fazla 50.000 lira olabilmektedir. 50.000 liralık hibe kredisi alabilmek için yapılması gereken harcama miktarı 90.000 lira ile 60.000 lira arasında değişiklik göstermektedir.

Çok Yüksek Miktarlardaki Hibe Desteği Nasıl Alınır?

KOSGEB tarafından farklı programlarda da hibe kredi desteği sağlanmaktadır. Yapılan yatırımların türüne bağlı olarak alınabilecek hibe kredi miktarı 300.000 liraya kadar çıkabilmektedir. Bu tür hibe kredilerden yararlanmak için ise çok daha ciddi yatırımlar yapılması gerekmektedir. Bazı desteklemelerde %30 oranında hibe verilmektedir. Bundan dolayı da 300.000 liralık hibe kredi için 1.000.000 liralık yatırım yapılması gerekmektedir. Bu yatırım yapılacak en az miktar olup çok daha fazla yatırım gerekebilmektedir. KOSGEB tarafından bu tür desteklemelerle üretim ve istihdam artışı hedeflenmektedir.

Hibe kredi almak için bazı şartlar bulunmakta olup bunlardan en bilineni devlet tarafından verilen herhangi bir desteklemeden yakın zamanda yararlanılmaması gerekmektedir. KOSGEB tarafından verilen destekten yararlananların bir kez daha yararlanmaları için en az 3 yıllık sürenin geçmiş olması ve geçmiş desteklemeye ait borçların bitmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde yapılan başvurular bütün koşulları sağlamış olsa dahi reddedilmektedir. Bunun dışında da farklı şartlar bulunmakta olup yararlanılacak kredi türüne göre değişmektedir. İşletmelerin yararlandığı kredi türlerinde ise sigorta prim borcu olmaması gibi şartlar bulunmaktadır. Yine geçmiş döneme ait vergi borçları da bazen hibe kredilere engel çıkartabilmektedir.

KOSGEB Dışındaki Kurumlardan Hibe Desteği Nasıl Alınır?

Hibe kredi denilince akla ilk KOSGEB gelse de farklı devlet kurumları tarafından da bu tür krediler verilmektedir. Bu kurumlardan bir tanesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfıdır. Bu vakıftan verilen hibe kredinin miktarı çok daha düşük olup yapılan başvuruya göre değişiklik göstermektedir. Vakıf tarafından verilen hibe kredinin amacı KOSGEB’den farklıdır. KOSGEB üretim ve istihdam için kredi verirken bu vakfın hibe kredi vermesinin amacı maddi durumu kötü olan kişileri iş sahibi yapabilmektir. Bunun için kişilerin proje hazırlayarak başvuru yapmaları gerekmektedir. Vakıf tarafından değerlendirilen başvurunun ardından kişilere belli bir miktara kadar hibe kredi verilebilmektedir. Ayrıca hibe kredinin dışında ödemesi 12 ay sonra başlayacak kredi destekleri de sağlanmaktadır.

Hibe kredi veren bir başka kurum ise Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) olup tarım ve hayvancılıkla ilgili krediler vermektedir. Kurum tarafından sağlanan farklı hibe kredileri olup bunlar için istenen şartlar farklılık göstermektedir. Kurum tarafından verilen hibe krediler için 42 il önceliklidir. Buralardan yapılan başvurulara öncelik tanınmaktadır. Hibe krediler ile büyükbaş hayvancılık, büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin dağıtımı ve satışı, bu hayvanlardan elde edilen sütün farklı ürünlere dönüştürülmesi ve pazarlanması desteklenmektedir. Böylece üretim teşvik edilmiş olmakta ve hayvancılık gelişmektedir.

Kurumlar tarafından verilen hibe krediler genel olarak bu şekildedir. Bunların dışında dönemsel olarak bazı kurumlar da bu tür krediler verebilmektedir. Bu kredilerden yararlanabilmek için istenen şartlar farklı olsa da hepsinin ortak noktaları bulunmaktadır. Bu ortak noktalardan en dikkat çekeni kullanılacak kredinin nerede, nasıl harcanacağı ve sağlayacağı katkının net olarak anlatılmasıdır. Bu olmadan hiçbir kurum karşılıksız kredi vermemektedir. Çünkü verdikleri kredinin işe yaramasını ve bir fark oluşturmasını beklemektedirler. Bundan dolayı bazı kurumlar önce eğitim verip sonra kredi vermektedir.

Yorum Yazmak İstermisiniz?