Esnaf Kefalet Borç Sorgulama İşlemi

0

Esnaf Kefalet Borç Sorgulama

Esnaf Kefalet durumu devletin sağladığı imkanlardan birisidir. Bu durumda açılan esnaf kefalet kredisi ile esnaflar maddi yönden devlet destekli bankalar tarafından kredi desteğinden yararlanırlar. Kısaca devletin vermiş olduğu kredi imkanlarından birisidir. Bu sayede esnaflar bu krediden yararlanmakta ve işlerini yoluna koyabilmektedir.

Esnaf Sanatkarlar Kooperatifi

Yaklaşık 30 yıl önce kurulan ve özellikle küçük esnafın finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile hareket eden bir devlet kurumudur. Kuruluş amacı olarak esnafa ve meslek sahiplerine iş kurmaları ya da işlerini yönlendirmeleri adına gerekli krediyi sağlarlar. Burada kurum bankalar ile esnaf arasında aracı olur. Çünkü bankadan kredi alabilmesi için gerekli olacak olan kefil durumunu esnaf kefalet kooperatifi gerçekleştirir. Bu sayede esnafın işi çözülmüş olur. Ayrıca ülke ekonomisine de kısa ve uzun vadelerde getirisi olur. Kooperatif ihtiyaçların karşılanması adına ilgili kurumlardan borç para almaktadır. Bünyesinden bulunan esnafları da böylece kendisi kefil ederek kalkınmayı sağlar. Esnafların işlerini daha iyi hale getirmek adına ve işlerini genişletmek adına bu kurumun yaptığı aracılık ile kredi sağlanır ve kalkınma gerçekleşir. Bu kooperatifin net ve temel kuruluş amacı kooperatife ortak olan esnaflara faaliyetler için kredi sağlamak veya bu kredilerin alınabilmesi için teminat mektubu göndermek vasıtası ile kefil olur.

Esnaf Kefalet Kredisi Alımında Şartlar Nelerdir?

Her şeyden önce daha önce bu yönde işler yapılmış ise esnaf kefalet borç sorgulama işlemi yapılmalıdır. Burada borç çıkarsa işlem başlamadan biter. Bu açıdan esnaf kefalet borç sorgulama işlemi önemlidir. Krediyi sağlamak adına ve kefil durumu neticesi ile bu kooperatiften sağlanan kredilerin kullanabilmesi için; ilk önce esnaf olunması gereklidir. Esnaf ile ilgili işler yapılması gerekir. Aranan ilk ve önemli şart budur. Neticede sicil durumuna da kayıtlı olmak gerekir bu kayıt ile kişi esnaf olarak görülür. Kayıtlı bulunan kooperatifin iş veya ikamet yeri olarak bölgenin içinde bulunması bu açıdan önemlidir. Sonuç olarak başka bir esnaf ve sanatkarlar odasından kredi kullanmamak ya da başka bir odaya kayıtlı olmamak önemlidir. Bu şartlar nezdinde krediye başvurulur. Kredi başvurusu Halkbank nezdinde yapılır. Başka bir bankaya bu krediye yönelik başvurular yapılmaz. Devletin bu noktadaki önemi ise kullanılan krediler içine hem kefil olmakta ayrıca bunun yanında da oluşan faiz farklarını ödemektedir. Bu açıdan devletin fonksiyonu bu iş için hayatidir.

Kredi Başvuru Süreçleri

Krediye başvuru yapılırken bazı önemli aşamalar bulunmaktadır. Bu aşamalardan önemli olanlar; ilk aşamada yazılı bir evrak ile sicil kaydının olduğu kooperatife azılı başvuruda bulunur. Kabul ya da olumsuz bir durum kararı 15 gün içinde netliğe ulaştırılır. Kredi teklifi kooperatif tarafından Halkbank’a ulaştırılır. Bu zamandan sonra Halkbank kendi içinde karar sürecine girer ve çok kısa sürede kararını bildirir. Tabi bu karar mali neticeler sonucunda ortaya çıkar. Bu netice alındıktan sonra başvurunun tamamlanması ve kredinin nakit olarak onaylanması için şartlar vardır. Bu şartlar arasında esnafın hazırda bulunan işi ile ilgili bilgiler ya da kuracağı iş ile ilgili bilgiler yer alır. Bu bilgiler bankaya verilir ve banka bu bilgileri bünyesinde saklar ve aynı zamanda da işletme ile ilgili bilgilenmek adına kontrol eder. Bazı zamanlarda esnaf kefalet borç sorgulama işlemi ilk etapta olumlu ya da doğru sonuç vermez. Bu durum olur ise eğer sonradan daha kapsamlı kontrol yapılarak ortaya kişinin esnaf kefaletten borcu çıkması ile kredi işlemi iptal edilir.

Esnaf Kefalet Borç Sorgulama

Bu işlem ile esnafın borç sorgulaması yapılır? ve bu durumun verdiği yetki ile işlemlerin nasıl yapılacağı kredi verilecek mi yoksa esnafa nasıl davranılacak şeklindeki durumlar belirlenir. Her şeyden önemlisi esnafın kooperatife borcu varsa eğer kooperatiften uzaklaştırılması gündeme gelir ya da borcunu ödemesi için yapılandırma süreci başlatılır. Esnaf kefalet borç sorgulama işleminin ardından eğer uygun görülürse yapılandırma yapılır. Borcunu ödeme güçlüğü çeken esnaflara kolaylık sağlamak için yapılandırma işlemine gidilerek esnafa dilediği şekilde ödeme imkanı sunulur. Bu neticede esnaf kefalet borç sorgulama işleminin ardından yapılacak olan yapılandırma işlemi ile borçlar ödenir. Eğer ki borçlar ödenmez ise kooperatiften ilişik kesilir ve esnafa kredi imkanı sağlanamaz.

Yorum Yazmak İstermisiniz?